กระดานสนทนาทั้งหมด

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 สภาพทั่วไป
 ตราสัญลักษณ์
 วิสัยทัศน์/พันธกิจ
 ด้านการเมืองการปกครอง
 สภาพเศรษฐกิจ
 สภาพทางสังคม
 บริการขั้นพื้นฐาน
 ช่องทางการติดต่อสื่อสาร อบต.ธาตุ
 อำนาจหน้าที่
 แบบสำรวจความพึงพอใจ
 โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ อบต.ธาตุ
 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
 ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
 
  แผนพัฒนาสี่ปี
  แผนการดำเนินงาน
  แผนอัตรากำลัง
  แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
  ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
  รายงานการติดตามผลและประเมินผลแผนพัฒนา
 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน
 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
 รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน
 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
 แนะนำการชำระภาษี
 
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภาอบต.
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
จัดซื้อจัดจ้าง
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
คู่มือประชาชน
ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน
ศูนย์ดำรงธรรม
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
เบี้ยผู้สูงอายุ
จดหมายข่าว
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ภาพกิจกรรม
ผลิตภัณฑ์ตำบล
สถานที่สำคัญ
หนังสือราชการ สถ.
หนังสือราชการ สถ.จ.
 
 แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
 เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
พ.ร.บ./พ.ร.ก.
ระเบียบกระทรวงฯ
ระเบียบปฏิบัติอื่นๆ
 
 สำนักปลัด
 กองคลัง
 กองช่าง
 กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
 คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจในการให้บริการ
 E-Service
 กระดานสนทนา
 
 หนังสือพิมพ์
 สถานีโทรทัศน์
 สถานีวิทยุ
 กระทรวงต่างๆ
 77จังหวัดทั่วไทย
 ส่วนราชการที่สำคัญ
 เว็บบริการข้อมูล
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ อบต.พัฒนาในส่วนใดมากที่สุด
ไฟฟ้า
ถนน
น้ำประปา
บริการประชาชน
แหล่งน้ำเพื่อการเกษตร
การศึกษา
 
 
 
  "อยู่บ้าน หยุดเชื้อ เพื่อชาติ" ร่วมใจรับมือไวรัสโควิด-19 อย่างมีสติเพื่อควบคุมการแพร่ระบาด  
 
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
_______________________________________________________________________________
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
 
 
นายรัตนชัย	พิกุลสด
นายรัตนชัย พิกุลสด
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
นายศุกลพิจักษณ์  มลาไวย์
นายศุกลพิจักษณ์ มลาไวย์
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
นางลัดดา  แก้วประเสริฐ
นางลัดดา แก้วประเสริฐ
ผช.นักวิชาการศึกษา
นางจินตนา     	ภูมิวงค์
นางจินตนา ภูมิวงค์
ครู
น.ส.วิทยากรณ์ 	อุ่นทรัพย์
น.ส.วิทยากรณ์ อุ่นทรัพย์
ครู
นางจรุญรัตน์ 	ชัยทอง
นางจรุญรัตน์ ชัยทอง
ครู
นางนันติญา     ศรีนาดี
นางนันติญา ศรีนาดี
ครู
นางสาววันเพ็ญ  ขำเรืองวงศ์
นางสาววันเพ็ญ ขำเรืองวงศ์
ผู้ดูแลเด็ก
นางสุพัฒน์  สีดาพาลี
นางสุพัฒน์ สีดาพาลี
ผู้ดูแลเด็ก
นางสาวลัดดา  พักตรใส
นางสาวลัดดา พักตรใส
ผู้ดูแลเด็ก
นางพิสมัย  หงษ์ทอง
นางพิสมัย หงษ์ทอง
ผู้ดูแลเด็ก
นางสาวจันทิรา  เป็นไทย
นางสาวจันทิรา เป็นไทย
ผู้ดูแลเด็ก
ผู้ดูแลเด็ก
คนงานทั่วไป (ศพด.ธาตุ) ว่าง
 
 
 
หน้าแรก   I   ติดต่อเรา  
  องค์การบริหารส่วนตำบลธาตุ อำเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์ 32130 ( โทร./โทรสาร 0-4459-8004 )
การแสดงผลบนหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดในระบบ Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer 8 ขึ้นไป
  สงวนลิขสิทธิ์ © โดย MediaCreativeCenter 08-7776-6615