กระดานสนทนาทั้งหมด

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 สภาพทั่วไป
 ตราสัญลักษณ์
 วิสัยทัศน์/พันธกิจ
 ด้านการเมืองการปกครอง
 สภาพเศรษฐกิจ
 สภาพทางสังคม
 บริการขั้นพื้นฐาน
 
  แผนพัฒนาสี่ปี
  แผนการดำเนินงาน
  แผนอัตรากำลัง
  แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
  ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
  รายงานการติดตามผลและประเมินผลแผนพัฒนา
 แนะนำการชำระภาษี
 
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภาอบต.
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
จัดซื้อจัดจ้าง
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
คู่มือประชาชน
ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน
ศูนย์ดำรงธรรม
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
เบี้ยผู้สูงอายุ
จดหมายข่าว
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ภาพกิจกรรม
ผลิตภัณฑ์ตำบล
สถานที่สำคัญ
หนังสือราชการ สถ.
หนังสือราชการ สถ.จ.
 
พ.ร.บ./พ.ร.ก.
ระเบียบกระทรวงฯ
ระเบียบปฏิบัติอื่นๆ
 
 สำนักปลัด
 กองคลัง
 กองช่าง
 กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
 
 หนังสือพิมพ์
 สถานีโทรทัศน์
 สถานีวิทยุ
 กระทรวงต่างๆ
 77จังหวัดทั่วไทย
 ส่วนราชการที่สำคัญ
 เว็บบริการข้อมูล
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ อบต.พัฒนาในส่วนใดมากที่สุด
ไฟฟ้า
ถนน
น้ำประปา
บริการประชาชน
แหล่งน้ำเพื่อการเกษตร
การศึกษา
 
 
 
  ... องค์การบริหารส่วนตำบลธาตุ รับลงทะเบียนผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2564 ตั้งแต่บัดนี้ - 30 กันยายน 2563  
 
สำนักปลัด
_______________________________________________________________________________
สำนักปลัด
 
 
นายยิ่งพันธุ์	  อนุกูล
นายยิ่งพันธุ์ อนุกูล
หัวหน้าสำนักปลัด
นางพิพัฒอร  กิ่งแก้ว
นางพิพัฒอร กิ่งแก้ว
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฎิบัติการ
นางสาวพรรณณิภา  พิศเพ็ง
นางสาวพรรณณิภา พิศเพ็ง
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
นายวิทยา  ภูผาลาด
นายวิทยา ภูผาลาด
นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
นางสาวธนาพร  เพียรชอบ
นางสาวธนาพร เพียรชอบ
เจ้าพนักงานธุรการปฎิบัติงาน
นางถาวรวรรณ  กุลฤทธิ์
นางถาวรวรรณ กุลฤทธิ์
เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน
จ.อ.ชัยรัตน์  สุจิณพำ
จ.อ.ชัยรัตน์ สุจิณพำ
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน
นางจันทิมา  ยุพการณ์
นางจันทิมา ยุพการณ์
เจ้าพนักงานธุรการ
 
 
 
หน้าแรก   I   ติดต่อเรา  
  องค์การบริหารส่วนตำบลธาตุ อำเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์ 32130 ( โทร./โทรสาร 0-4459-8004 )
การแสดงผลบนหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดในระบบ Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer 8 ขึ้นไป
  สงวนลิขสิทธิ์ © โดย MediaCreativeCenter 08-7776-6615