กระดานสนทนาทั้งหมด

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 สภาพทั่วไป
 ตราสัญลักษณ์
 วิสัยทัศน์/พันธกิจ
 ด้านการเมืองการปกครอง
 สภาพเศรษฐกิจ
 สภาพทางสังคม
 บริการขั้นพื้นฐาน
 ช่องทางการติดต่อสื่อสาร อบต.ธาตุ
 อำนาจหน้าที่
 แบบสำรวจความพึงพอใจ
 โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ อบต.ธาตุ
 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
 ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
 
  แผนพัฒนาสี่ปี
  แผนการดำเนินงาน
  แผนอัตรากำลัง
  แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
  ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
  รายงานการติดตามผลและประเมินผลแผนพัฒนา
 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน
 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
 แนะนำการชำระภาษี
 
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภาอบต.
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
จัดซื้อจัดจ้าง
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
คู่มือประชาชน
ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน
ศูนย์ดำรงธรรม
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
เบี้ยผู้สูงอายุ
จดหมายข่าว
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ภาพกิจกรรม
ผลิตภัณฑ์ตำบล
สถานที่สำคัญ
หนังสือราชการ สถ.
หนังสือราชการ สถ.จ.
 
 แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
 เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุประจำปี
 รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6เดือน
 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน
 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
พ.ร.บ./พ.ร.ก.
ระเบียบกระทรวงฯ
ระเบียบปฏิบัติอื่นๆ
 
 สำนักปลัด
 กองคลัง
 กองช่าง
 กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
 คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจในการให้บริการ
 E-Service
 กระดานสนทนา
 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งในภายในหน่วยงาน
 การดำเนินการตามมาตรฐานการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
 
 หนังสือพิมพ์
 สถานีโทรทัศน์
 สถานีวิทยุ
 กระทรวงต่างๆ
 77จังหวัดทั่วไทย
 ส่วนราชการที่สำคัญ
 เว็บบริการข้อมูล
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ อบต.พัฒนาในส่วนใดมากที่สุด
ไฟฟ้า
ถนน
น้ำประปา
บริการประชาชน
แหล่งน้ำเพื่อการเกษตร
การศึกษา
 
 
 
  "สวมหน้ากากอนามัยทุกครั้ง เพื่อยับยั้งการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019"  
 
เธˆเธฑเธ”เธ‹เธทเน‰เธญเธˆเธฑเธ”เธˆเน‰เธฒเธ‡
_______________________________________________________________________________
 
ลำดับ หัวข้อ วันที่ อ่าน ดาวน์โหลด
1   ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (แบบไม่มีรอยต่อตามยาว) บ้านดู่ หมู่ 12 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E -BIDDING)    22-05-2563  156  0
2   ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (แบบมีรอยต่อตามยาว) บ้านโนนจำปา หมู่ 10 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e -bidding)    21-05-2563  143  0
3   ประกาศ ประกวดราคาซื้อรถพยาบาลฉุกเฉิน (รถกระบะ) จำนวน 1 คัน  ประกาศ   01-04-2563  178  51
4   ประกาศเกี่ยวกับมาตรฐานการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ  ประกาศมาตรการส่เงสริมความโปร่งในในการจัดซื้อจัดจ้าง   30-03-2563  140  15
5   ประกาศ ประกวดราคาซื้อรถบรรทุกขยะ 6 ตัน 6 ล้อ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  เอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หมายเลข 2   14-02-2562  475  36
6   ประกาศ ประกวดราคาซื้อรถบรรทุกขยะ 6 ตัน 6 ล้อ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  เอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หมายเลข 1   14-02-2562  454  13
7   ประกาศ ประกวดราคาซื้อรถบรรทุกขยะ 6 ตัน 6 ล้อ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์รถบรทุกขยะ   13-02-2562  623  14
8   ประกาศ ประกวดราคาซื้อรถบรรทุกขยะ 6 ตัน 6 ล้อ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  ประกาศ   13-02-2562  442  9
9   ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองแคน ม.7  doc120181217101752.php doc220181008053543.php   21-08-2561  497  55
10   ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านน้ำคำ หมู่ 5  doc120180821035924.5   21-08-2561  307  19
11   ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านแต้ ม.6  doc120180821035810.6   21-08-2561  234  11
12   ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านม่วงหมาก ม.3  doc120180821035635.pdf doc220180821035635.pdf   21-08-2561  255  142
13   ประกาศเผยแพร่ราคากลางและการคำนวนราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านม่วงหมาก หมู่ 3    02-08-2561  244  0
14   ประกาศเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างรางระบายน้ำ บ้านน้ำคำ หมู่ 8  เปิดเผยราคากลาง    30-05-2561  238  21
15   ประกาศ เรื่อง ดำเนินการสรรหาผู้รับจ้างขุดลอกแหล่งน้ำสาธารณะ (ดำเนินการต่างตอบแทน)  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลธาตุ   01-03-2561  283  22
16   ประกาศเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง บ้านหนองบก หมู่ 4  เปิดเผยราคากลาง    24-01-2561  242  278
17   เปลี่ยนแปลงกระกาศเชิญชวน โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านน้ำสร้าง หมู่ 13  เปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวน   03-08-2560  362  43
18   ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านน้ำสร้าง หมู่ 13  doc120170804050455.pdf doc220170804050455.pdf   02-08-2560  324  298
19   ขออนุมัติเห็นชอบราคากลาง  บันทึกขออนุมัติเห็นชอบราคากลาง   30-05-2560  347  1787
20   คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง  ตำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง   29-05-2560  319  56
21   ประกาศเผยแพร่ราคากลางและการคำนวนราคากลางงานก่อสร้าง อบต.ธาตุ จำนวน 2 โครงการ ดังนี้  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (แบบไม่มีรอยต่อตามยาว) หมู่ 7 บ้านหนองแคน โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผฉบบไม่มีรอยต่อตามยาว) บ้านน้ำคำ หมู่ 8   02-03-2560  413  112
22   ประกาศเผยแพร่ราคากลางและการคำนวนราคากลางงานก่อสร้าง อบต.ธาตุ ปี 2560 จำนวน 6 โครงการ ดังนี้  โครงการขุดลอกหนองระเวียง พร้อมตกแต่งคันดิน 2 ข้างให้เรียบ บ้านธาตุ หมู่ 1 โครงการเสริมสร้างถนนดินเดิมพร้อมลงหินลูกรัง บ้านธาตุ หมู่ 2 โครงการขุดลอกหนองฝาย พร้อมตกแต่งคันดินให้เรียบร้อย บ้านม่วงหมาก หมู่ 3 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (แบบไม่มีรอยต่อตามยาว) บ้านหนองบก หมู่ 4 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (แบบไม่มีรอยต่อตามยาว) บ้านแต้ หมู่ 6 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (แบบไม่มีรอยต่อตามยาว) บ้านหนองแคน หมู่ 7   02-03-2560  194  137
23   ประกาศเผยแพร่ราคากลางและการคำนวนราคากลางงานก่อสร้าง อบต.ธาตุ  โครงการก่อสรา้งถรรคอนกรีีตเสริมเหล็ก (แบบไม่มีรอยต่อตามยาว) หมู่ 4 บ้านหนองบก   02-03-2560  322  22
24   ประกาศเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง บ้านดู่ หมู่ 12  doc120171120075305.pdf   05-01-2560  196  16
25   เผยแพร่แผนการจัดหาพัสดุ งบประมาณ 2560  แผนการจัดหาพัสดุ ปีงบประมา่ณ 2560   26-10-2559  235  14
26   เผยแพร่กำหนดราคากลาง ปีงบประมาณ 2559  ขออนุมัติเห็นชอบราคากลาง และเผบแพร่กำหนดราคากลาง   06-01-2559  206  36
 หน้า 1 | 
 
 
 
หน้าแรก   I   ติดต่อเรา  
  องค์การบริหารส่วนตำบลธาตุ อำเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์ 32130 ( โทร./โทรสาร 0-4459-8004 )
การแสดงผลบนหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดในระบบ Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer 8 ขึ้นไป
  สงวนลิขสิทธิ์ © โดย MediaCreativeCenter 08-7776-6615