กระดานสนทนาทั้งหมด

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 สภาพทั่วไป
 ตราสัญลักษณ์
 วิสัยทัศน์/พันธกิจ
 ด้านการเมืองการปกครอง
 สภาพเศรษฐกิจ
 สภาพทางสังคม
 บริการขั้นพื้นฐาน
 
  แผนพัฒนาสี่ปี
  แผนการดำเนินงาน
  แผนอัตรากำลัง
  แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
  ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
  รายงานการติดตามผลและประเมินผลแผนพัฒนา
 แนะนำการชำระภาษี
 
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภาอบต.
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
จัดซื้อจัดจ้าง
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
คู่มือประชาชน
ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน
ศูนย์ดำรงธรรม
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
เบี้ยผู้สูงอายุ
จดหมายข่าว
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ภาพกิจกรรม
ผลิตภัณฑ์ตำบล
สถานที่สำคัญ
หนังสือราชการ สถ.
หนังสือราชการ สถ.จ.
 
พ.ร.บ./พ.ร.ก.
ระเบียบกระทรวงฯ
ระเบียบปฏิบัติอื่นๆ
 
 สำนักปลัด
 กองคลัง
 กองช่าง
 กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
 
 หนังสือพิมพ์
 สถานีโทรทัศน์
 สถานีวิทยุ
 กระทรวงต่างๆ
 77จังหวัดทั่วไทย
 ส่วนราชการที่สำคัญ
 เว็บบริการข้อมูล
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ อบต.พัฒนาในส่วนใดมากที่สุด
ไฟฟ้า
ถนน
น้ำประปา
บริการประชาชน
แหล่งน้ำเพื่อการเกษตร
การศึกษา
 
 
 
  ... องค์การบริหารส่วนตำบลธาตุ รับลงทะเบียนผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2564 ตั้งแต่บัดนี้ - 30 กันยายน 2563  
 
เธˆเธฑเธ”เธ‹เธทเน‰เธญเธˆเธฑเธ”เธˆเน‰เธฒเธ‡
_______________________________________________________________________________
 
ลำดับ หัวข้อ วันที่ อ่าน ดาวน์โหลด
1   ประกาศ ประกวดราคาซื้อรถบรรทุกขยะ 6 ตัน 6 ล้อ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  เอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หมายเลข 2   14-02-2562  274  28
2   ประกาศ ประกวดราคาซื้อรถบรรทุกขยะ 6 ตัน 6 ล้อ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  เอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หมายเลข 1   14-02-2562  271  11
3   ประกาศ ประกวดราคาซื้อรถบรรทุกขยะ 6 ตัน 6 ล้อ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์รถบรทุกขยะ   13-02-2562  467  13
4   ประกาศ ประกวดราคาซื้อรถบรรทุกขยะ 6 ตัน 6 ล้อ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  ประกาศ   13-02-2562  267  9
5   ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองแคน ม.7  doc120181217101752.php doc220181008053543.php   21-08-2561  253  40
6   ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านน้ำคำ หมู่ 5  doc120180821035924.5   21-08-2561  166  15
7   ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านแต้ ม.6  doc120180821035810.6   21-08-2561  139  9
8   ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านม่วงหมาก ม.3  doc120180821035635.pdf doc220180821035635.pdf   21-08-2561  162  138
9   ประกาศเผยแพร่ราคากลางและการคำนวนราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านม่วงหมาก หมู่ 3    02-08-2561  149  0
10   ประกาศเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างรางระบายน้ำ บ้านน้ำคำ หมู่ 8  เปิดเผยราคากลาง    30-05-2561  137  17
11   ประกาศ เรื่อง ดำเนินการสรรหาผู้รับจ้างขุดลอกแหล่งน้ำสาธารณะ (ดำเนินการต่างตอบแทน)  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลธาตุ   01-03-2561  171  19
12   ประกาศเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง บ้านหนองบก หมู่ 4  เปิดเผยราคากลาง    24-01-2561  142  12
13   เปลี่ยนแปลงกระกาศเชิญชวน โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านน้ำสร้าง หมู่ 13  เปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวน   03-08-2560  225  39
14   ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านน้ำสร้าง หมู่ 13  doc120170804050455.pdf doc220170804050455.pdf   02-08-2560  233  297
15   ขออนุมัติเห็นชอบราคากลาง  บันทึกขออนุมัติเห็นชอบราคากลาง   30-05-2560  230  1243
16   คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง  ตำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง   29-05-2560  194  42
17   ประกาศเผยแพร่ราคากลางและการคำนวนราคากลางงานก่อสร้าง อบต.ธาตุ จำนวน 2 โครงการ ดังนี้  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (แบบไม่มีรอยต่อตามยาว) หมู่ 7 บ้านหนองแคน โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผฉบบไม่มีรอยต่อตามยาว) บ้านน้ำคำ หมู่ 8   02-03-2560  318  105
18   ประกาศเผยแพร่ราคากลางและการคำนวนราคากลางงานก่อสร้าง อบต.ธาตุ ปี 2560 จำนวน 6 โครงการ ดังนี้  โครงการขุดลอกหนองระเวียง พร้อมตกแต่งคันดิน 2 ข้างให้เรียบ บ้านธาตุ หมู่ 1 โครงการเสริมสร้างถนนดินเดิมพร้อมลงหินลูกรัง บ้านธาตุ หมู่ 2 โครงการขุดลอกหนองฝาย พร้อมตกแต่งคันดินให้เรียบร้อย บ้านม่วงหมาก หมู่ 3 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (แบบไม่มีรอยต่อตามยาว) บ้านหนองบก หมู่ 4 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (แบบไม่มีรอยต่อตามยาว) บ้านแต้ หมู่ 6 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (แบบไม่มีรอยต่อตามยาว) บ้านหนองแคน หมู่ 7   02-03-2560  124  131
19   ประกาศเผยแพร่ราคากลางและการคำนวนราคากลางงานก่อสร้าง อบต.ธาตุ  โครงการก่อสรา้งถรรคอนกรีีตเสริมเหล็ก (แบบไม่มีรอยต่อตามยาว) หมู่ 4 บ้านหนองบก   02-03-2560  184  21
20   ประกาศเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง บ้านดู่ หมู่ 12  doc120171120075305.pdf   05-01-2560  100  15
21   เผยแพร่แผนการจัดหาพัสดุ งบประมาณ 2560  แผนการจัดหาพัสดุ ปีงบประมา่ณ 2560   26-10-2559  111  13
22   เผยแพร่กำหนดราคากลาง ปีงบประมาณ 2559  ขออนุมัติเห็นชอบราคากลาง และเผบแพร่กำหนดราคากลาง   06-01-2559  105  27
 หน้า 1 | 
 
 
 
หน้าแรก   I   ติดต่อเรา  
  องค์การบริหารส่วนตำบลธาตุ อำเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์ 32130 ( โทร./โทรสาร 0-4459-8004 )
การแสดงผลบนหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดในระบบ Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer 8 ขึ้นไป
  สงวนลิขสิทธิ์ © โดย MediaCreativeCenter 08-7776-6615